Welkom op de website van de Vrije Evangelische Kerk De Bron te Zwijnaarde
© 2009 V.E.V. Gent vzw
Alle rechten gereserveerd
Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6
De Bron in aktie
Timo-Youth
De Bron is een dynamische gelovige gemeenschap. Want geloven is geen theoretisch lesje. Het is een levensstijl.
We komen iedere zondag samen om te bidden, een praktische boodschap uit de Bijbel te horen, geestelijke liederen te zingen, elkaar te ontmoeten. Er is telkens een aparte samenkomst voor de kinderen (per leeftijdsgroep). Op hun niveau leren ze iets over het goede nieuws van Jezus.
Tijdens de week hebben tieners (12-15j); jongeren (15-18j); jongvolwassenen (18-30j) hun eigen ontmoetingen. Samen vormen ze de Timo-clubs, een jongerenbeweging, erkend door de stad Gent. Op de agenda staat een mix van sport, spel, ontmoeting en christelijke vorming.
Ook de volwassenen ontmoeten elkaar tijdens de week voor gebed, bijbelonderwijs, zang, praktische hulp,…
De kinderen en jongeren helpen ieder jaar met de schoendoosactie. We willen mensen bewust maken van het feit dat het vullen van een schoendoos met speelgoed, hygiënisch materiaal of schoolmateriaal een kind aan de andere kant van de wereld dolgelukkig kan maken.
Zie: www.actie4kids.org
Geloven is niet altijd supergeestelijk bezig zijn. Het betekent dat je vanuit de liefde van Jezus gaat leven... of sporten. Op het SportQuest basketkamp worden jongeren uit het Gentse uitgedaagd in sport, maar ook in waarden als fairplay, samenspel, eerlijkheid... en laten we hen nadenken over hoe Jezus je daarin kan helpen.
Met Jezus als voorbeeld, willen we anderen dienen.
In De Bron willen we onder andere hulp bieden aan de allerarmsten in Gent. We werken daarom samen met “De Helpende Hand”, een organisatie die praktische hulp biedt aan armen in Gent.
Ook willen we eerlijke handel wereldwijd stimuleren. Daarom hebben we af en toe een speciale verkoop van "eerlijke produkten".
Geloven is ook zorg dragen voor elkaar. Iedere mens komt in het leven strijd, pijn of moeite tegen. Het is een verademing om dan mensen rondom u te hebben die voor u bidden, u bemoedigen of concreet willen helpen. Neem gerust contact op met de predikant mocht u open staan voor dergelijke hulp.
Tenslotte ondersteunt de kerk zendelingen die onder de Aboriginals in Australië aan alfabetisering en Bijbelvertaalwerk doen. Want het Goede Nieuws van Jezus moet niet beperkt blijven tot Gent en omstreken.